Psichoterapinė grupė.

Dėmesio! Pradėjo veikti ilgalaikė psichoterapinė bendravimo grupė, vedama psichoanalizės principais. Grupė yra atvira, priima naujus narius. Mielai kviečiame visus besidominčius galimybe lankyti grupę!

Grupinė psichoterapija yra būdas gauti pagalbą, išspręsti problemas kylančias gyvenime už grupės ribų ir geriau jaustis.

Psichoterapinės bendravimo grupės tikslai:
- geriau suprasti save,
- išmokti geriau tvarkytis su sunkumais, patiriamais gyvenime,
- pažinti savo santykius su kitais žmonėmis,
- pasikeisti.

Psichoterapijos proceso metu grupės nariai bendrauja laisvos diskusijos principu. Jų prašoma kiek įmanoma laisviau ir atviriau išreikšti savo mintis, jausmus ir išgyvenimus. Tai puiki galimybė jums išmokti atpažinti sau įprastus tarpasmeninio bendravimo modelius ir mokytis naujų.

Grupę veda: Agnė Kirvaitienė, gydytoja psichiatrė-psichoterapeutė. +370 688 42222. Prieš pradedant lankyti grupę jums bus skirti keli individualūs atrankos pokalbiai.
. ......................................................................................................................................